Chuhou Joutai wallpaper
Chuhou Joutai cover

Chuhou Joutai

About Chuhou Joutai

Video thumbnail
Video thumbnail
Video thumbnail
Video thumbnail

Think you can end the Kozanese Civil War? Now's your chance to play this entry-level danmaku game.

Releases

Games like Chuhou Joutai

AI